Столичния храм “Св. прор. Илия” в кв. Княжево се нуждае от спешен ремонт. В следствие на високите подпочвени води, влагата прониква в стените и зидовете на храма. Поради тази причина основите на сградата се рушат. Влагата причинява и много сериозни щети на иконописите. Естествено, църковното настоятелство се обръща към жителите на столичния квартал и към всички българи да подпомогнат ремонта на храма, който е християнска светиня.

Баноквата сметка на православния храм може да намерите в сайта тук: http://hramsvetiilia.com/proekti-darenia/

  • Project Type: Design & develop
  • Skills Needed: HTML, PHP, Photoshop, Illustrator
  • Project Year: 2020
  • Website: http://hramsvetiilia.com/