Адаптивен и функционален уеб сайт представящ:

aSc Седмично разписание – Софтуер за изготвяне на седмичното разписание на часовете в училище