What is creativity? Passion!
Art SHtebetovska

  • Project Type: Inspiration
  • Skills Needed: CorelDraw
  • "да си способен да генерираш множество пътеки до една и съща дестинация ...да предизвикаш себе си ...да търсиш вдъхновение непрекъснато ....да задаваш глупави въпроси. И да създаваш без да съдиш." Softuni Creative
  • Project Year: 2017